Beräknad tid   5 - 30 minuter  • Välj server
  • Välj mängd
  • Char namn


Köp Yang Metin2 till de bästa priserna på Goldmmo.se. Leveransen av din Yang kommer att ligga direkt i spelet Metin2 med vår leveransmetod ansikte mot ansikte. Vi kommer med din karaktär att lägga ett möte på spel för att slutföra leveransen av din Yang Metin2

Kopa Yang Metin2
Betala dina beställningar via Payment.net, SMS +, Audiotel och för alla dina beställningar Yang Metin2 mindre än 8 €. Skicka din mikrobetalning enkelt för att så snart som möjligt få din Yang Metin 2. Vår service är tillgänglig 24/24. Det betyder att vi är redo även på kvällen att leverera
Om du har några frågor till din Gold Metin2, tveka inte att kontakta oss via vårt online support.